Procés i modificació de la Gran Via de Guadassuar

L’Ajuntament de Guadassuar, perquè tota la població estiga correctament informada sobre la tala dels pins de la Gran Via, manifesta el següent:

 • L’any 2018 l’Ajuntament encarregà la redacció d’un estudi de la Gran Via per tal de donar-li solució a la problemàtica derivada dels pins i del seu passeig.
 • Del 4 al 30 de setembre de 2020 es va exposar públicament aquest estudi al Centre Cultural, on es contemplaven cinc solucions: «La Gran Via que volem».
 • Al mateix temps, el 4 de setembre, es va fer un acte públic a l’Auditori, on una tècnica responsable d’elaborar el projecte va explicar les diferents solucions proposades.
 • El dia 15 de setembre de 2020 es va iniciar una consulta de participació ciutadana per a conéixer l’opinió de la població sobre este tema, tant de manera presencial, amb urnes, com de manera telemàtica, fins al dia 30 de setembre.
 • El 4 d’octubre de 2020 es van publicar els resultats de la consulta, on el 95,7% va votar a favor de projectes que implicaven la tala dels pins. Només el 4,3% va votar no tallar els pins.
 • Al setembre de 2021, l’Ajuntament encarregà la redacció del projecte per a la millora de la vegetació de la Gran Via. En aquest projecte es planteja una actuació en tres fases:
 1. Plantació d’arbres on no n’hi ha.
 2. Tala dels pins.
 3. Plantació de la resta d’arbres, la bardissa i instal·lació del reg per degoteig.
 • Al gener de 2021 es plantaren 88 arbres d’acord amb la fase 1.
 • L’Ajuntament encomanà la redacció del projecte per a la tala de pins, segons la fase 2.
 • Al setembre de 2022 es presenta a l’Ajuntament el projecte per a la tala dels 120 pins, redactat per un tècnic qualificat en enginyeria de monts. Es fa un detallat estudi de la situació de cada pi i es conclou que, per la perillositat que suposa per a les persones i vivendes a l’entorn urbà, i en la situació de canvi climàtic en què estem, cal tallar els 120 pins i descarta cap altra solució.
 • L’equip tècnic municipal exposa per escrit, i a petició de l’Ajuntament, la seua plena conformitat amb la solució adoptada al projecte presentat, i ho firmen un enginyer forestal de reconegut prestigi a l’estat espanyol, un enginyer de monts i una enginyera tècnica forestal i llicenciada en Ciències Ambientals. També es consulta al responsable d’arbres monumentals de la Diputació de València, que mostra també la conformitat amb la decisió de la tala dels pins.
 • Entre 2019 i 2022 la policia local ha fet 16 actuacions a la Gran Via a causa dels pins.
 • De 2017 a 2022 els bombers han acudit en 8 ocasions a la Gran Via per a actuar davant el perill de caiguda de pins.
 • Desembre de 2022 ha començat la tala de pins (2a fase).
 • En acabar la tala es procedirà a la fase 3 de replantació dels arbres que falten per a la repoblació de la vegetació de la Gran Via.