Rosa Almela Ribes

ALCALDIA
Govern Interior i desenvolupament urbà.

ÀMBIT DE GESTIÓ
Urbanisme, personal, trànsit i seguretat ciutadana.

Salvador Montañana Sanz

REGIDORIA
Agricultura i desenvolupament económic.

ÀMBIT DE GESTIÓ
Agricultura, Promoció econòmica, Ocupació, Comerç, i industria.

Joan Vicent Puchol Pérez

REGIDORIA
Hisenda i Serveis municipals.

ÀMBIT DE GESTIÓ
Hisenda, serveis municipals i Mercat. Modernització de l’administració.

Gemma Avellán Bisbal

REGIDORIA
Inclusió, Diversitat i Igualtat.

ÀMBIT DE GESTIÓ
Benestar Social, Igualtat, Sanitat.

Josep Martínez Vidal

REGIDORIA
Festes i Govern Obert.

ÀMBIT DE GESTIÓ
Festes, Participació ciutadana i transparència, Protocol i Comunicació externa.

Inno Signes Barberá

REGIDORIA
Medi ambient i benestar animal.

ÀMBIT DE GESTIÓ
Medi ambient i Manteniment de parcs i zones verdes, cementeri, Benestar animal.

Laura Mancebo Juanes

REGIDORIA
Cultura, Joventut i Turisme.

ÀMBIT DE GESTIÓ
Cultura, Patrimoni Històric, Natural i Cultural. Joventut. Turisme.

Teresa Fuertes Raga

REGIDORIA
Educació i Esports.

ÀMBIT DE GESTIÓ
Educació, Esports.