GUADASSUAR SE SUMA ALS PROGRAMES EMPUJU I ECOVID 2021

AVALEM JOVES PLUS

PROGRAMA EMPUJU 2021 – DESCRIPCIÓ
Programa d’incentius a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el marc del Programa operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020
• Subvenció: 62.806,00 Euros
• Número de contractes: 3
• Durada del contracte: 12 mesos.
Ocupacions i tasques a realitzar:
• Tècnic de comunicació: 1 persona
– Foment activitat audiovisual.
– Tasques desenvolupament departament comunicació.
– Activitat de comunicació i informació de l’Ajuntament.
• Conserge instal·lacions esportives: 1 persona
– Recolzament obertura instal·lacions esportives.
– Control aforaments.
• Peó neteja: 1 persona
– Recolzament actuacions neteja instal·lacions municipals.

Ajuda cofinançada pel Fons Social Europeu. Unión Europea.
Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Comisión Europea
• http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langld=es
UAFSE, Ministerio de Empleo y Seguridad Social
• https://www.mites.gob.es/uafse

_____________

AVALEM EXPERIÈNCIA PLUS
PROGRAMA ECOVID 2021 – DESCRIPCIÓ
Programa d’incentius a la contractació de persones desocupades d’almenys 30 anys d’edat per entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el marc del Programa operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020
• Subvenció: 66.719,55 Euros
• Número de contractes: 4
• Durada del contracte: 12 mesos.
Ocupacions i tasques a realitzar:
• Administratiu/va: 1 persona
– Recolzament tasques oficina atenció ciutadana i registre de l’Ajuntament.
– Tasques de suport administratiu als departaments municipals.
• Auxiliar administratiu/va: 1 persona
– Recolzament activitat administrativa.
• Peó neteja: 2 persones
– Recolzament actuacions neteja carrers i jardins terme municipal.

Ajuda cofinançada pel Fons Social Europeu. Unión Europea.
Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Comisión Europea
• http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langld=es
UAFSE, Ministerio de Empleo y Seguridad Social
• https://www.mites.gob.es/uafse