El Pla Reaccióna de la Diputació finança una instal·lació fotovoltàica d’autoconsum a l’Ajuntament

L’Ajuntament de Guadassuar dins del marc de les ajudes del Pla Reacciona 2021 de la Diputació de València ha rebut la concessió d’una ajuda per un import de 12.500 € per a la implantació d’una planta solar fotovoltaica d’autoconsum amb excedents d’acollida a compensació de 10 kW que s’ha instal·lat a l’edifici de l’Ajuntament.
S’estima que la planta solar produirà uns 15.000 kWh anuals dels quals s’autoconsumiran el 90%. El 10% restants s’injectaran a la xarxa de distribució i es compensaran a la factura elèctrica de l’ajuntament. L’import total de la inversió ha sigut de 19.805,63 €.