Ajuntament de Guadassuar

Avís legal

1.- Informació en compliment del que s’estableix en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic

En compliment del que s’estableix en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d’ara en avant, LSSI-CE), s’informa de manera expressa, precís i inequívoc, tant als destinataris del servei com als òrgans competents, dels següents aspectes relatius al prestador de serveis de la societat de la informació:

La nostra denominació: Ajuntament de Guadassuar
El nostre CIF / NIF: P4614100H
La nostra adreça: C/ Major, 43 CP 46610, Guadassuar(València)
El nostre telèfon de contacte: 962270000
La nostra adreça de correu electrònic de contacte: registregeneral@guadassuar.es
La nostra pàgina web: www.guadassuar.es
Direcció de contacte del nostre Delegat de Protecció de Dades: fgomez@audidat.com
Estem a la seua disposició, no dubte a contactar amb nosaltres.

2.- Propietat intel·lectual

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en el present lloc web estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de l’Ajuntament de Guadassuar. i no es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seua distribució, la seua difusió, ni la seua modificació, transformació o descompilació, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit d’aquest, Ajuntament de Guadassuar

L’usuari, exclusivament, pot utilitzar el material que aparega en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb finalitats comercials o per a incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per l’Ajuntament de Guadassuar

L’ajuntament de Guadassuar vetlarà pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització dels continguts presentats en les seues pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguen en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

3.- Varis

L’Ajuntament de Guadassuar podrà modificar, sense previ avís, la informació continguda en el seu lloc web, així com la seua configuració i presentació.
L’Ajuntament de Guadassuar es compromet a través d’aquest mitjà a NO REALITZAR PUBLICITAT ENGANYOSA. A aquest efecte, per tant, no seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguen trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions de la web de L’Ajuntament de Guadassuar, produïts a conseqüència d’un manteniment i/o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda és aquestes seccions. L’Ajuntament de Guadassuar, a conseqüència del que es disposa en aquest apartat, es compromet a corregir-lo tan prompte com tinga coneixement d’aquests errors.
L’Ajuntament de Guadassuar no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què puga incórrer l’usuari en el seu accés al lloc web el present lloc web i/o en l’ús de les informacions contingudes en aquest.
L’Ajuntament de Guadassuar no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguen produir-se, qualsevol que siga la seua naturalesa, que es deriven de l’ús de la informació, de les matèries contingudes en aquest web site i dels programes que incorpora. Els enllaços (Links) i hipertext que possibiliten, a través del lloc web el present lloc web, accedir a l’usuari a prestacions i serveis oferits per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de L’Ajuntament de Guadassuar; aquesta entitat no es fa responsable ni de la informació continguda en els mateixos ni de qualssevol efectes que pogueren derivar-se d’aquesta informació.
L’Ajuntament de Guadassuar no es fa responsable de l’ús il·legítim que terceres persones puguen fer dels noms de marca, noms de producte, marques comercials que, no sent propietat d’aquesta entitat, apareguen en el present lloc web. Tampoc es responsabilitza de la integritat, veracitat i licitud del contingut dels enllaços a les webs a les quals puga accedir-se des del present lloc web.
En definitiva, l’Usuari és l’únic responsable de l’ús que realitze dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertext inclosos en el lloc web el present lloc web.