Ajuntament de Guadassuar

Certificació electrónica

Els ciutadans que vagen a realitzar tràmits telemàtics amb l’Administració poden sol.licitar el seu certificat digital de l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana en els Punts de Registre d’Usuari de la ACCV (PRU). En ells, a més, poden dur a terme altres tràmits, com la sol.licitud de revocació dels certificats, gestió de les contrasenyes o l’exercici dels drets recollits en la legislació relativa a protecció de dades.

L’Ajuntament de Guadassuar té un conveni de col.laboració amb l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana a través del qual ha obtingut l’autorització de Punt de Registre d’Usuari. Mitjançant aquest conveni tots els interessats poden sol.licitar certificat o signatura electrònica a l’Ajuntament.

Un certificat digital o certificat electrònic és un document signat electrònicament per un prestador de serveis de certificació que vincula unes dades de verificació de signatura a un signant i confirma la seva identitat

La certificació digital és el mitjà que permet garantir tècnicament i legalment la identitat d’una persona en Internet. Es tracta d’un requisit indispensable perquè les institucions puguen oferir serveis segurs a través d’Internet. A més el certificat digital permet la signatura electrònica de documents. El receptor d’un document signat pot tenir la seguretat que aquest és l’original i no ha estat manipulat i l’autor de la firma electrònica no podrà negar l’autoria d’aquesta firma. A més el certificat digital permet xifrar les comunicacions. Només el destinatari de la informació podrà accedir al contingut de la mateixa. En definitiva, el principal avantatge és de disposar d’un certificat li estalviarà temps i diners en realitzar tràmits administratius en Internet, a qualsevol hora i des de qualsevol lloc.

La sol.licitud i l’obtenció del certificat digital és totalment gratuïta, els interessats han d’acudir a l’ajuntament i identificar-se amb el DNI o passaport per obtenir.

Els certificats digitals de l’ACCV es poden utilitzar en aplicacions, entre d’altres, la Generalitat, la Administració Local, l’Administració General de l’Estat i les Universitats de la Comunitat Valenciana.

L’Administració General de l’Estat i l’ACCV han col.laborat estretament per fer possible l’accés als seus serveis a ciutadans i Administracions Públiques utilitzant els certificats digitals de l’ACCV.

L’exemple més representatiu és la possibilitat d’accedir a l’Oficina Virtual de l’AEAT i realitzar tots els tràmits disponibles, entre ells, la presentació telemàtica de la declaració de la renda.

Els tràmits de l’Oficina Virtual de l’ Tresoreria General de la Seguretat Social, per exemple la consulta de la vida laboral, de l’I.R.P.F. per prestació, la sol · licitud de domiciliació en compte, la situació de cotització, etc.

Els serveis de consulta i certificació de dades cadastrals de l’Oficina Virtual de la Direcció General del Cadastre.

El registre telemàtic del Ministeri de Foment.

Accés segur a la Universitat Politècnica de València, Universitat de València, Universitat d’Alacant, etc..

Seu electrònica o Carpeta del Ciutadà del Ajuntament de Guadassuar.

Els ciutadans que vagen a realitzar tràmits telemàtics amb l’Administració poden sol.licitar el seu certificat digital de l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana en els Punts de Registre d’Usuari de la ACCV (PRU). En ells, a més, poden dur a terme altres tràmits, com la sol.licitud de revocació dels certificats, gestió de les contrasenyes o l’exercici dels drets recollits en la legislació relativa a protecció de dades.

L’Ajuntament de Guadassuar té un conveni de col.laboració amb l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana a través del qual ha obtingut l’autorització de Punt de Registre d’Usuari. Mitjançant aquest conveni tots els interessats poden sol.licitar certificat o signatura electrònica a l’Ajuntament.

Un certificat digital o certificat electrònic és un document signat electrònicament per un prestador de serveis de certificació que vincula unes dades de verificació de signatura a un signant i confirma la seva identitat

La certificació digital és el mitjà que permet garantir tècnicament i legalment la identitat d’una persona en Internet. Es tracta d’un requisit indispensable perquè les institucions puguen oferir serveis segurs a través d’Internet. A més el certificat digital permet la signatura electrònica de documents. El receptor d’un document signat pot tenir la seguretat que aquest és l’original i no ha estat manipulat i l’autor de la firma electrònica no podrà negar l’autoria d’aquesta firma. A més el certificat digital permet xifrar les comunicacions. Només el destinatari de la informació podrà accedir al contingut de la mateixa. En definitiva, el principal avantatge és de disposar d’un certificat li estalviarà temps i diners en realitzar tràmits administratius en Internet, a qualsevol hora i des de qualsevol lloc.

La sol.licitud i l’obtenció del certificat digital és totalment gratuïta, els interessats han d’acudir a l’ajuntament i identificar-se amb el DNI o passaport per obtenir.

Els certificats digitals de l’ACCV es poden utilitzar en aplicacions, entre d’altres, la Generalitat, la Administració Local, l’Administració General de l’Estat i les Universitats de la Comunitat Valenciana.

L’Administració General de l’Estat i l’ACCV han col.laborat estretament per fer possible l’accés als seus serveis a ciutadans i Administracions Públiques utilitzant els certificats digitals de l’ACCV.

L’exemple més representatiu és la possibilitat d’accedir a l’Oficina Virtual de l’AEAT i realitzar tots els tràmits disponibles, entre ells, la presentació telemàtica de la declaració de la renda.

Els tràmits de l’Oficina Virtual de l’ Tresoreria General de la Seguretat Social, per exemple la consulta de la vida laboral, de l’I.R.P.F. per prestació, la sol · licitud de domiciliació en compte, la situació de cotització, etc.

Els serveis de consulta i certificació de dades cadastrals de l’Oficina Virtual de la Direcció General del Cadastre.

El registre telemàtic del Ministeri de Foment.

Accés segur a la Universitat Politècnica de València, Universitat de València, Universitat d’Alacant, etc..

Seu electrònica o Carpeta del Ciutadà del Ajuntament de Guadassuar.