Ajuntament de Guadassuar

Factura E

L’Ajuntament de Guadassuar en sessió de Ple de data 12 juny 2014 va acordar l’adhesió a la plataforma electrònica «Face-Punt General d’Entrada de Factures Electròniques» del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques preveu la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic. El portal per a la presentació de factures electròniques es troba en el següent enllaç: https://face.gob.es/es/

El format admès per la plataforma és FACTURAE en el seu versions 3.2 i 3.2.1. Si no disposen del programari necessari, pot utilitzar el sistema que el MINETUR posa a la seva disposició per generació de factures en format FACTURAE 3.2 i FACTURAE 3.2.1 al portal www.facturae.es

En el procés de emisón de la factura es requereix annex la factura en format .pdf

UNITATS DE DIRECTORI PER A LES FACTURES ELECTRÒNIQUES QUE S’EMETEN AMB CÀRREC A L’AJUNTAMENT

  • Oficina Comptable: L01461398 Ajuntament de Guadassuar.
  • Òrgan Gestor: L01461398 Ajuntament de Guadassuar.
  • Unidad Tramitadora: L01461398 Ajuntament de Guadassuar.

DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA