Ajuntament de Guadassuar

Informació de rellevància jurídica i patrimonial

INFORMACIÓ DE RELLEVÀNCIA JURÍDICACODIDOCUMENTACIÓ
Plans anuals normatius.IJP1C001
Projectes normatius en tramitació.IJP1C002
Ordenances i reglaments en vigor.IJP1C003Ordenances i reglaments fiscals
Ordenances i reglaments no fiscals.
Altres disposicions.IJP1C004Documents sotmesos a informació pública.
Directrius, instruccions, acords i circulars.
INFORMACIÓ DE RELLEVÀNCIA PATRIMONIAL CODIDOCUMENTACIÓ
Relació de béns i drets de l'entitat.IJP2C001Inventari de béns immobles.
Inventari de béns mobles de valor històric-artístic o gran
valor econòmic.
Inventari de béns mobles.
Vehicles adscrits a l'entitat.IJP2C002 Descarregar