Ajuntament de Guadassuar

Informació relativa a contractació, Convenis i encàrrecs de gestió, Ajudes i subvencions

CONTRACTACIÓCODIDOCUMENTACIÓ
Taules de Contractació.CCE1C001 Unitat tècnica.
Mesa Contractació.
Resolució modificacío Unitat tècnica.
Resolució mesa contractació.
Perfil del contractant.CCE1C002Accedir
Relació de contractes subscrits.CCE1C003Contractes majors.
Contractes menors.
Dades estadístiques (número i percentatge d’adjudicacions segons
procediment).
CCE1C004
CONVENIS I ENCÀRRECS DE GESTIÓCODIDOCUMENTACIÓ
Relació de convenis i encàrrecs de gestió subscritesCCE2C001Convenis no econòmics.
Convenis econòmics.
Encàrrecs de gestió.
AJUDES I SUBVENCIONSCODIDOCUMENTACIÓ
Relació d'ajudes i subvencions públiques concedides a persones
físiques per part de l’Ajuntament de Guadassuar.
CCE3C001
Relació d'ajudes i subvencions públiques concedides a persones
jurídiques per part de l’Ajuntament de Guadassuar.
CCE3C002 Descarregar.
Relació d'ajudes i subvencions públiques rebudes per l'Ajuntament de
Guadassuar.
CCE3C003 Descarregar.