Ajuntament de Guadassuar

Participació ciutadana

Ajudes econòmiques per a realitzar estudis superiors fora del terme de Guadassuar
Publicat 29/03/2023
Pla de mobilitat urbana sostenible de Guadassuar
Publicat 03/03/2023
Ajudes i prestacions econòmiques d’emergència social
Publicat 27/10/2022

Es sotmet a consulta pública prèvia la tramitació de l’aprovació d’ordenaça reguladora per a la concessió d’ajudes i prestacions econòmiques d’emergència social donant compliment a allò que disposa l’art. 133 LPAC i per un termini de trenta dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació.

  • Publicació: 27 d’octubre de 2022.
  • Termini de presentació de propostes: Del 28 d’octubre fins 26 de novembre de 2022

Caldrà que les propostes es facen arribar a l’Ajuntament a través del TRÀMIT ELECTRÒNIC que tenim habilitat a la seu electrònica però és necessari que la persona interessada dispose de certificat digital, DNI-e o Sistemes concertats de Cl@ve.

En el cas de no poder presentar les propostes pel registre electrònic, haurà de personar-se en el registre d’entrada de l’Ajuntament amb el «04-Model propostes» degudament emplenat.

Convocatòria Consell Participació
Publicat 23/06/2022
Ordenança reguladora de taules i caidres
Publicat 02/05/2022

Es sotmet a consulta pública prèvia la tramitació de l’aprovació d’ordenaça reguladora de taules i cadires donant compliment a allò que disposa l’art. 133 LPAC i per un termini de trenta dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació.

  • Publicació: 02 de maig de 2022.
  • Termini de presentació de propostes: Del 02 de maig fins 01 de juny de 2022

Caldrà que les propostes es facen arribar a l’Ajuntament a través del TRÀMIT ELECTRÒNIC que tenim habilitat a la seu electrònica però és necessari que la persona interessada dispose de certificat digital, DNI-e o Sistemes concertats de Cl@ve.

En el cas de no poder presentar les propostes pel registre electrònic, haurà de personar-se en el registre d’entrada de l’Ajuntament amb el «04-Model propostes» degudament emplenat.

Processos participatius – GRAN VIA