Ajuntament de Guadassuar

Pressupostaria financera i económica

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I ECONÒMICACODIDOCUMENTACIÓ
Pressupostos de l'Ajuntament de Guadassuar.IPE1C001 Pressupostos aprovats.
Modificacions pressupostàries.
Comptes Generals i informes d’auditoria de comptes i de fiscalització.IPE1C002
Informació estadística (ingressos, despeses i inversions per habitant).IPE1C003
Calendari FiscalIPE1C004 Descarregar.
Modificacions pressupostàries.
INFORMACIÓ FINANCERA CODIDOCUMENTACIÓ
Deute públic consolidat.IPE2C001
Grau de compliment dels objectius de dèficit i plans de compliment.IPE2C002
Índex de solvència a curt i llarg termini.IPE2C003
Relació de préstecs i crèdits contrets.IPE2C004
Període mitjà de pagament de proveïdors.IPE2C005