Ajuntament de Guadassuar

Alts càrrecs i personal

ALTS CÀRRECSCODIDOCUMENTACIÓ
Currículums alts càrrecs de l'Ajuntament de Guadassuar.ACP1C001
Declaracions de béns i drets d'alts càrrecs de l'Ajuntament de
Guadassuar.
ACP1C002 Descarregar
Retribucions brutes i indemnitzacions d’alts càrrecs de l'Ajuntament
de Guadassuar.
ACP1C003 Descarregar
Regals o obsequis rebuts per alts càrrecs de l'Ajuntament de
Guadassuar.
ACP1C004
Viatges i desplaçaments realitzats per alts càrrecs de l'Ajuntament de
Guadassuar.
ACP1C005
Resolucions de compatibilitat.ACP1C006
Agenda institucional i de treball dels alts càrrecs de l’Ajuntament de
Guadassuar.
ACP1C007
PERSONALCODIDOCUMENTACIÓ
Organització Interna dels Recursos Humans de l'Ajuntament de
Guadassuar.
ACP2C001 Descarregar
Informació estadística del personal.ACP2C002
Normativa reguladora de les condicions de treball (convenis, etc.).ACP2C003Retribucions brutes anuals.
Indemnitzacions al deixar d’exercir el càrrec.
Personal eventual de l’Ajuntament de Guadassuar.ACP2C004
Oferta d'Ocupació Pública.ACP2C005 Accedir
Borses de treball temporal.ACP2C006 Accedir
Resolucions d’autorització o de reconeixement de compatibilitat.ACP2C007
Informació estadística desagregada segons número de representants
sindicals i unitaris del personal públic.
ACP2C008