Ajuntament de Guadassuar

Comissió informativa de Cultura, Esports i Educació

Titular – Sr. Vicente José Estruch Bellver (PP)
Titular – Sr. Arturo Almazán Sais (PP)
Titular – Sr. Joan García Ribes (PP)
Suplent1 – Sr. Francisco Colomina Ortega (PP)
Suplent2 – Sra. María Isabel López Olaya (PP)

Titular – Sr. Jacint Aguilar Puig (PSOE)
Suplent1 – Sra. Teresa Fuertes Raga (PSOE)
Suplent2 – Sra. María Rosa Almela Ribes (PSOE)

Titular – Sra. Gemma Avellán Bisbal (COMPROMIS)
Suplent1 – Sr. Joan Vicent Puchol Pérez (COMPROMIS)
Suplent2 – Sr. Salvador Montañana Sanz (COMPROMIS)

Comissió informativa d’Hisenda i Govenació, Benestar Social i Joventut

Titular – Sr. Vicente José Estruch Bellver (PP)
Titular – Sra. María Isabel López Olaya (PP)
Titular – Sra. Laura María OSca Lafarga (PP)
Suplent1 – Sr. Joan García Ribes (PP)
Suplent2 – Sra. María Martinez Gimeno (PP)

Titular – Sra. Teresa Fuertes Raga (PSOE)
Suplent1 – Sra. María Rosa Almela Ribes (PSOE)
Suplent2 – Sr. Jacint Aguilar Puig (PSOE)

Titular – Sr. Joan Vicent Puchol Pérez (COMPROMIS)
Suplent1 – Sra. Gemma Avellán Bisbal (COMPROMIS)
Suplent2 – Sr. Salvador Montañana Sanz (COMPROMIS)

Comissió informativa d’Urbanisme, Agricultura i Medi Ambient

Titular – Sr. Vicente José Estruch Bellver (PP)
Titular – Sr. Francisco Colomina Ortega (PP)
Tirular – Sra. María Martinez Gimeno (PP)
Suplent1 – Sr. Arturo Almazán Sais (PP)
Suplent2– Sra. Laura María OSca Lafarga (PP)

Titular – Sra. María Rosa Almela Ribes (PSOE)
Suplent1 – Sr. Jacint Aguilar Puig (PSOE)
Suplent2 – Sra. Teresa Fuertes Raga (PSOE)

Titular – Sr. Salvador Montañana Sanz (COMPROMIS)
Suplent1– Sra. Gemma Avellán Bisbal (COMPROMIS)
Suplent2 – Sr. Joan Vicent Puchol Pérez (COMPROMIS)

Comissions

Comissió informativa de Cultura, Esports i Educació
Titular – Sra. María Rosa Almela Ribes (PSOE)
Suplent – Sra. Teresa Fuertes Raga (PSOE)

Titular – Sr. Salvador Montañana Sanz (COMPROMIS)
Titular – Sr. Ferran Barberá Cabrera (COMPROMIS)
Suplent – Sr. Joan Vicent Puchol Pérez (COMPROMIS)

Titular – Sr. Vicente José Estruch Bellver (PP)
Titular – Sr. Arturo Almazán Sais (PP)
Suplent1 – Sra. Laura María OSca Lafarga (PP)
Suplent2 – Sra. Teresa Martínez Gimeno (PP)

Comissió informativa d’Hisenda i Govenació, Benestar Social i Joventut
Titular – Sra. María Rosa Almela Ribes (PSOE)
Suplent – Sr. Josep Martínez Vidal (PSOE)

Titular – Sr. Joan Vicent Puchol Pérez (COMPROMIS)
Suplent – Sr. Salvador Montañana Sanz (COMPROMIS)
Suplent – Sr. Ferran Barberá Cabrera (COMPROMIS)

Titular – Sr. Vicente José Estruch Bellver (PP)
Titular – Sra. Teresa Martínez Gimeno (PP)
Suplent1 – Sra. Laura María OSca Lafarga (PP)
Suplent2 – Sr. José Vicente Sais Noguera (PP)

Comissió informativa d’Urbanisme, Agricultura i Medi Ambient
Titular – Sra. María Rosa Almela Ribes (PSOE)
Suplent – Sr. Josep Martínez Vidal (PSOE)

Titular – Sr. Salvador Montañana Sanz (COMPROMIS)
Titular – Sra. Gemma Avellán Bisbal (COMPROMIS)
Suplent – Sr. Joan Vicent Puchol Pérez (COMPROMIS)

Titular – Sr. Vicente José Estruch Bellver (PP)
Titular – Sr. José Vicente Sais Noguera (PP)
Suplent1 – Sr. Arturo Almazán Sais (PP)
Suplent2 – Sra. Teresa Martínez Gimeno (PP)