Informació institucional

ESTRUCTURA ORGANITZATIVACODIDOCUMENTACIÓ
Organigrama de l'Ajuntament de Guadassuar.INS1C001 Descarregar
Competències i funcions de l'Ajuntament de GuadassuarINS1C002
Àrees de Govern de l'Ajuntament de GuadassuarINS1C003
Estructura administrativa departamental de l'Ajuntament de
Guadassuar
INS1C004
Codis ètics, de conducta o de bon govern aprovats; i/o estàndards
de bones pràctiques i responsabilitat social
INS1C005
Plans estratègics en vigènciaINS1C006 Descarregar
PLENARI DE L'AJUNTAMENTCODIDOCUMENTACIÓ
Competències i organització del Ple de l'AjuntamentINS2C001 Descarregar
Grups polítics municipalsINS2C002
Ordres del dia i actes del Plenari de l'AjuntamentINS2C003Ordres del dia.
Actes
Comissions del Plenari de l'AjuntamentINS2C004Ordres del dia.
Actes.
Membres
Dotació econòmica a grups polítics municipals.INS2C005
JUNTA DE GOVERN LOCALCODIDOCUMENTACIÓ
Competències i organització de la Junta de Govern Local.INS3C001 Descarregar
Integrants de la Junta de Govern Local.INS3C002Accedir
Ordres del dia i actes.INS3C003Ordres del dia.
Actes.