Transparencia

En aquest apartat es pretén informar sobre les diferents actuacions que es realitzen a l’Ajuntament i acostar al ciutadà a l’ús de la informació pública d’una forma fàcil i accessible que pretén conéixer què, els qui, com, quan i quant gasten els nostres responsables en les diverses polítiques que desenvolupen.

Informació institucional

Organització institucional

Presupostaria i económica

Pressupost, subvencions, calendari fiscal

Jurídica i patrimonial

Ordenances i reglaments

Informació contractes

Convenis, subvencions, contractes

Informació institucional

Organització institucional

Presupostaria i económica

Pressupost, Rendició de comptes, calendari fiscal

Jurídica i patrimonial

Ordenances i reglaments

Informació contractes

Convenis, subvencions, contractes